YASAL SERVİSLER

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Giriş

Bu web sitesi size İkizler Kauçuk Makinaları Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmaktadır. Bu web sitesindeki İkizler Kauçuk Makinaları Dış Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “İkizler Makina” olarak anılacaktır), İkizler Makina’nın bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu web sitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla İkizler Makina yükümlülük üstlenmemektedir. Bu web sitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, İkizler Makina tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar İkizler Makina’nın kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, İkizler Makina’nın işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu web sitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Web sitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları

1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları (içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle İkizler Makina’nın öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (İkizler Makina’nın basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle İkizler Makina’nın yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları İkizler Makina’e aittir.
İkizler Makina’nın basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. İkizler Makinain makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© 2022 İkizler Kauçuk Makinaları Dış Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır".Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.
© 2022 İkizler Kauçuk Makinaları Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul. Tüm hakları saklıdır

2. Markalar

Bu sayfalarda bulacağınız İkizler Makina’nın logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları İkizler Kauçuk Makinaları Dış Tic. Ltd. Şti., bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama

a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri İkizler Makina tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. İkizler Makina yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
b. İkizler Makina’nın web sitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur.
c. İkizler Makina web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili web sitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu İkizler Makina ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan web sitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.
e. Bu sorumluluk www.ikizlermakine.com ve www.ikizlermakine.com.tr web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir web sitesi için geçerlidir

4. Yasal Uyarı

Bu web sitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili İkizler Makina’nın sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda İkizler Makina’nın zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu İkizler Makina’nın uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.
İkizler Makina kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

İkizler Makina’nın web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, İkizler Makina tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar İkizler Makina’nın kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, İkizler Makina’nın işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

6. İkizler Makina Ürünleri

Bu web sitesinde İkizler Makina’nın bünyesinde bulunan markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. İkizler Makina bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir.

Çeşitli

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir . Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.

25 YILI AŞKIN TECRÜBE İLE,

KALİTELİ VE GÜVENİLİR HİZMET.

Arama